Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MERSİN / ERDEMLİ - Tömük Anadolu Lisesi

TÖMÜK LİSESİ HİZMET STANDARDI

TÖMÜK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 SIRA NO 

HİZMET ADI    

İSTENEN BELGELER    

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)  

1 Kayıt Kabul Genel Liselere Aday Öğrenci Kayıtları e-kayıt sistemiyle okula sözlü başvuru  30 DAKİKA
Kayıt Kabul Genel Liselere Kesin Kayıt  1-T.C. Kimlik No
2-İlköğretim Diploması
3- Nüfus cüzdan fotokopisi
4-4 adet mektup zarfı
5- 4 adet (4x6) ebadında resim
6-4 Adet İadeli taahhütlü Posta Pulu
7-Veli bilgileri
 1 GÜN
Nakil ve Geçişler Genel Liseler Dilekçe  1 GÜN
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
Genel Liselerde Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi
Veli Dilekçesi  1 GÜN
Genel Liselerde Öğrenci Belgesi Verilmesi Sözlü Talep  1 SAAT
Genel Liselerde Tasdikname Verilmesi Dilekçe  3 GÜN
Genel Liselerde Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi Dilekçe 1 GÜN 
Genel Liselerde Diploma Verilmesi 1-Sözlü başvuru veya vekaletname
2-Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe
 30 DAKİKA
Genel Liselerde ÖSYM Adına Başvuru Hizmetlerinin Alınması Öğrenim durumu bir önceki yıla göre değişenler öğrenim belgesi 1GÜN
10 

Parasız Yatılılık Genel Liselerde Mahallen Yapılan Sınav Sonucu Parasız Yatılılığa Kayıt Müracatı

1- Dilekçe
2- Sağlık raporu
3-Ailenin gelir durumunu gösteren beyanname
 1 SAAT
11  Kayıt Kabul Genel Liselerde Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları 1-Denklik belgesi
2-Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi
 30 DAKİKA
12  İl Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz Dilekçe  1 SAAT
13  İlçe Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz Dilekçe  1 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

  İlk Müracaat Yeri       Okul Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü        
İsim YASİN YILMAZ İsim MEHMET METİN
Unvan MÜDÜR Unvan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Adres Merkez Mah. Kültür Cad. No:6
Tömük Kasabası/Erdemli/MERSİN
Adres Özel İdare İşhanı Kat 2 Erdemli/MERSİN
Tel 0324 577 10 42 Tel 0 324 515 10 25
Faks 0324 577 12 30 Faks 0 324 515 23 39
e-Posta tomuklisesi33@gmail.com e-Posta erdemliilcemem@gmail.com
Yayın: 2012-12-20 - Güncelleme: 2016-05-04 21:40:18 - Görüntülenme: 440